Performing Surgery

# Kita Jaga Kita #

Alumni Fama telah berjaya mengagihkan dana RM21,010.00 kepada ahli dan bukan ahli sempena Syawal tahun ini. Zakat fakir miskin 18 orang (RM10,250), Zakat anak yatim 32 orang (RM 6720), Zakat Gharimin-perubatan 2 orang (RM2590) dan sumbangan khas kepada ahli yang berpencen RM 1500 atau kurang sebanyak RM1450. 

Kepada Dato' Ketua Pengarah dan pengurusan FAMA serta dermawan dari kalangan pesara, Persatuan Alumni FAMA mengucapkan berbanyak terima kasih.