Kids Playing Tug of War

PROGRAM KEBAJIKAN ALUMNI

Biro Kebajikan merupakan satu dari biro yang ditubuhkan bagi melaksanakan aktiviti persatuan dengan lebih berkesan.  Biro Kebajikan bertanggungjawab bagi;

 

  1. Membantu persatuan mengumpul dana bagi tabung kebajikan melalui;

 

  1. Mengumpul,  mengesahkan dan mengemaskini rekod calun-calun/penerima dana-dana bagi setiap kategori kebajikan yang ditetapkan, dengan kerjasama ahli-ahli, pihak pengurusan FAMA dan lawatan kasih kelapangan oleh AJK/wakilnya

 

  1. Mengagihkan dana-dana kebajikan berdasarkan “Garis Panduan Pengumpulan dan Agihan Tabung Kebajikan Alumni” yang diluluskan dalam mesyuarat Agong atau mesyuarat AJK Alumni FAMA.

 

  1. Membantu ahli/waris mendapatkan khidmat nasihat berhubung dengan isu-isu/ permasalahan yang dihadapi mereka sebagai pesara

 

  1. menyimpan rekod-rekod pengesahan penerimaan dan agihan dana untuk tujuan rekod dan audit dalaman atau luaran

 

  1. Menganjurkan majlis-majlis/ aktiviti-aktiviti meningkatkan tali siratulrahim di antara ahli-ahli dan di antara ahli dengan pihak pengurusan FAMA dan sekutunya diperingkat Ibu Pejabat ataupun Negeri.

 

  1. Menjalankan aktiviti kebajikan dan kemasyarakatan yang dikenalpasti dan diluluskan oleh AJK dari masa kesemasa